Дніпровська гімназія № 49 Дніпровської міської ради
 
.
Свята в Україні. Календар дат

Управління освітнім процесом

Виходячи з Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», Концепції нової української школи (оновленої), концепції національно-патріотично виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством оборони, Міністерством культури і туризму, Міністерством освіти і науки від 27.10.2009 р. № 3754/981/538/493, програми розвитку школи адміністрація вбачає головними напрямками контролю та керівництва наступне:

 

контроль та аналіз роботи школи у відповідності з Державними стандартами з основ наук та навчальними планами (оновленими);

- контроль за станом викладання базових дисциплін та якістю знань учнів на основі системного моніторингу рівня навченості;

- контроль відвідування занять учнями школи, охоплення дітей мікрорайону школи всеобучем;

- контроль стану ведення шкільної документації;

- контроль та аналіз розвитку здібностей обдарованих учнів;

- контроль та аналіз стану психічного та фізичного здоров’я учнів;

- контроль стану організації методичної роботи та підвищення рівня кваліфікації вчителів;

- контроль викладання математики, системи роботи з обдарованими учнями;

- контроль системи роботи вчителів, класних керівників по формуванню навичок безпечної поведінки;

- контроль організації національно-патріотичного виховання та рівня виховної роботи в класних колективах;

- контроль та аналіз педагогічного впливу на розвиток соціальної компетентності учня;

- контроль реалізації рішень педагогічної ради, дотримання Статуту школи;

- контроль стану навчальних кабінетів, поповнення їх навчально-наочними посібниками.