Дніпровська гімназія № 49 Дніпровської міської ради
 
.
Свята в Україні. Календар дат

Річний звіт

Звіт керівника закладу освіти

Світлани Терещенко

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

Звіт керівника закладу освіти

Світлани Терещенко

за 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

директора КЗО "СЗШ № 49" ДМР

Терещенко Світлани Василівни

«Про діяльність у 2019-2020 навчальному році»

 

1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005 року «Про запровадження керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів звітування» та № 178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю» відповідно до п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

Пріоритетним напрямком розвитку школи вважаю збереження здоровя дітей та створення освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання.         

У комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 49» Дніпровської міської ради забезпечено одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про середній навчально-виховний заклад, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Протягом року виконано поставленні завдання:

·       забезпечено оптимальне функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем;

·       забезпечено варіативну підготовку учнів відповідно до динаміки розвитку і прогнозування успішності навчання на базі стандартизації закладу;

· підвищено якість навчання шляхом упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес;

·       організовано розвиток системи індивідуальної роботи з учнями школи;

· здійснено пошук шляхів для розширення зв’язків із суспільними та громадськими організаціями.

1.1.Загальні відомості про навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 49» Дніпровської міської ради розташований за адресою:

49107, м. Дніпро

вул. Одоєвського, 16

тел. 0503400483

 Статут затверджений накозом департаменту гуманітарої політики Дніпровської міської ради від 12.12.2016 р. № 288

 

1.2. Матеріально-технічна база навчального закладу

Школу засновано у 1962 році (будівля складається з 4-х поверхів, ліцензійний обсяг учнів – 796).

Щороку виконуються косметичні ремонти, є висновки Держспоживслужби у Дніпропетровській області про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини.

У приміщенні школи 30 кабінетів: більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

          У школі є їдальня, актова зала, бібліотека, 2 спортивні зали, спортивні майданчики, стадіон у стадії реконструкції.

Протягом останніх 5 років (з 2015 по 2020 роки) навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

Школа бере на себе місію створення нового освітнього середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів – однодумців, учнів і батьків.

1.3. Розвиток шкільної мережі

На початок 2019/2020 року в школі укомплектовано 23 класи, середня наповнюваність класів – 28 учнів. Школа І ступеня – 9 класів (259 учнів), школа ІІ ступеня – 12 класів (332 учні), школа ІІІ ступеня – 2 класи (59 учнів) та 3 групи подовженого дня.

Мова навчання в 1-11 класах – українська.

На кінець 2019-2020 н. р. кількість учнів у класах майже не змінилася, станом на 29.05.2020 р. – 648 учнів. Переведено учнів 9-х класів, які закінчили базову середню школу,  звільнено від ДПА- 50 учнів, залишились здобувати повну загальну середню освіту в закладі 32 учні, випущено з 11-го класу – 29 учнів.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що перехід здобувачів освіти до інших навчальних закладів переважно зумовлений зміною місця проживання батьків. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2019-2020 навчальному році були наступні: спільна робота з ДНЗ № 73, ДНЗ № 209; контроль відвідування учнями навальних занять; організація індивідуального навчання.

Слід відзначити, що робота із забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році здійснювалася на належному рівні та сприяла охопленню загальною середньою освітою мешканців шкільного віку, що проживають на території обслуговування школи.

2. Заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2019-2020 навчальному році чисельність працівників закладу становила:

-        педагогічних працівників – 42 (із них 2 сумісники);

-        обслуговуючий персонал – 20.

Розподіл начального навантаження проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням із профспілковим комітетом. У 2019-2020 навчальному році було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації, проведено атестацію педагогічних працівників.

Вважати план проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н. р. виконаним, проведену роботу задовільною. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії (протокол № 6 від 23 березня 2020 року):                    присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»                       Лихонос Алевтині Вікторівні, учителю англійської мови.                              Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Грішак Марії Володимирівні, учителю початкових класів.                       

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»             Турковській Анні Юріївні, учителю української мови та літератури.                         Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Буряк Наталії Сергіївні, педагогу-організатору.                                          

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Жирнякова Людмила Іванівна, бібліотекар.                                                Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

Терещенко Світлана Василівна, учитель української мови та літератури.                                          

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» Юдченко Людмила Олександрівна, учитель хімії.                                                                             

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Хворостянкін Сергій Сергійович, учитель фізичної культури.                

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Пальчук Людмила Мигалівна, учитель української мови та літератури.

Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист».                                            Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Рогозі Поліні Вікторівні, учителю фізичної культури.

Завдяки скоординованим діям адміністрації школи та профспілкового комітету в колективі панує доброзичливий психологічний мікроклімат, який сприяє відповідальному ставленню працівників до результатів своєї праці. Важливі рішення приймаються виважено, обговорюються з батьками, учнями та вчителями.

3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес

Ураховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу закладу, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи, у закладі створені умови для поглибленого вивчення математики, виділено додаткові години на вивчення англійської мови та години на природничі й гуманітарні предмети.

Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти закладу, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

 

Список учнів,

 які мають високий рівень досягнень у навчанні й отримали Похвальні листи

2019-2020 навчальний рік

 

Клас

ПІБ учня

Учитель

3-А

Андрєєв Єгор

Кіпріч Олексій

Межуєв Сергій

Тарасова Евеліна

Шевченко Артем

Ткаченко Р.  В.

3-Б

Бублейник Денис

Галієва Вікторія

Острецова Марія

Смирнова Марія

Дюкарева Т.І.

4-А

Афанасьєв Богдан

Голубенко Карина

Горяч Євген

Казенець Аліса

Настенко Поліна

Пономаренко Ірина

Сальников Олександр

Яценко Софія

Лихонос О. В.

4-Б

Гетьман Єлизавета

Драчова Дана

Лисенко Валерія

Лисицька Єлизавета

Черемпей Поліна

Пронякіна Н. В.

5-А

Бєляков Богдан

Маленюк Максим

Голобородько О. М.

5-Б

Городецька Дар’я

Марченков Андрій

Межуєва Анастасія

Яковлєва Т. В.

5-В

Косарева Анастасія

Кшановський Владислав

Соколов Дмитро

Симонович І. А.

6-А

Миць Аліна

Грошевихіна О. О.

6-Б

Михайлець Катерина

Олійник Анна

Олійник Софія

Юдченко Л. О.

6-В

Бірулін Олександр

Коваленко Вероніка

Любчіч Ілля

Ткач Яна

Кіпріч Ю. С.

7-А

-

Пальчук Л. М.

7-Б

-

Божко О. І.

8-А

Кшановська Анастасія

Ткачов Олександр

Нечипорук З. П.

8-Б

-

Самолевич О. В.

9-А

Бабаніна Надія

Заболотна Анастасія

Зеленова Аріна

Семенова Анастасія

Турковська А. Ю.

9-Б

-

Гоголь О. В.

10-А

Кшановська Юліанна

Остапцова Н. Г.

11-А

Вітер Марія

Якименко Дарина

Лихонос А. В.

 

Досягнення педагогічних працівників та їх учнів комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №49» Дніпровської міської ради

 

3.1.Переможці олімпіад:

Предмет

Учень

Клас

Учитель

Біологія

Якименко Дарина

11-А

Гоголь О. В.

Географія

Кшановська Юліанна

10-А

Марценюк В. Я.

Історія

Якименко Дарина

11-А

Нечипорук З. П.

Англійська мова

Михайленко Лілія

9-А

Лихонос А. В.

ОТМ

Олійник Софія

6-Б

Кряж А. О.

Математика

Кшановська Анастасія

8-А

Голобородько О. М.

Клепанчук Марк

11-А

Яковлєва Т. В.

Трудове навчання

Білявська Ксенія

8-А

Переясловець Л. В.

ІІ місце – 11 учнів:

Предмет

Учень

Клас

Учитель

Українська мова

Кшановська Анастасія

8-А

Пальчук Л. М.

Заболотна Анастасія

9-А

Турковська А. Ю.

Кшановська Юліанна

110-А

Пальчук Л. М.

Географія

Кшановська Анастасія

8-А

Марценюк В. Я.

Оліфіров Віктор

11-А

Хімія

Кшановська Анастасія

8-А

Юдченко Л. О.

Надрега Єлизавета

10-А

Фізика

Кшановська Анастасія

8-А

Угланова О. В.

Математика

Бондаренко Лада

8-А

Голобородько О. М.

 

ОТМ

Добрянська Крістіна

5-В

Кряж А. О.

Трудове навчання

Кшановська Анастасія

8-А

Переясловець Л. В.

ІІІ місце – 9 учнів:

Предмет

Учень

Клас

Учитель

Біологія

Кшановська Анастасія

8-А

Гоголь О. В.

 

Хімія

Дукельська Софія

Бурда Олександра

8-А

8-Б

Юдченко Л. О.

 

Історія

Кшановська Юліанна

10-А

Нечипорук З. П.

Оліфіров Віктор

11-А

Фізика

Бондаренко Лада

8-А

Угланова О. В.

ОТМ

Слюсаренко Олег

5-А

Кряж А. О.

Бондаренко Лада

8-А

Трудове навчання

Білугіна Єлизавета

8-А

Переясловець Л.В.

 

 

Призерами фінального ІІ етапу (міського) стали:

Предмет

Учень

Клас

Місце

Учитель

Географія

Кшановська Юліанна

10-А

ІІІ

Марценюк В. Я.

Хімія

Кшановська Анастасія

8-А

ІІ

Юдченко Л. О.

Історія

Якименко Дарина

11-А

ІІ

Нечипорук З. П.

Математика

Кшановська Анастасія

8-А

ІІ

Голобородько О. М.

Бондаренко Лада

8-А

ІІІ

Англійська мова

Михайленко Лілія

9-А

ІІ

Лихонос А. В.

ОТМ

Олійник Софія

6-Б

ІІІ

Кряж А. О.

 

3.2. Учасники Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів:

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» – 91 учасник;

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» – 85 учасників;

Всеукраїнський конкурс «Левеня» – 24 учасники;     

Міжнародний природничий конкур «Колосок» – 74 учасники;

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» – 97 учасників;

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» –10 учасників;

Міжнародний конкурс з інформатики «Бебрас» – 30 учасників.

3.3. Призери Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України

Оліфіров Віктор, учень 11-А класу, учасник ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (історія);

Якименко Дарина, учениця 11-А класу, І місце (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (секція біологія людини);

3.4. Творчі конкурси

Міський конкурс читців «О слово рідне, хто без тебе я?» – Штанкова Анна-Вікторія, учениця 5-А класу, ІІІ місце;

Міський конкурс «Собори наших душ» номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» Коваленко Вероніка, учениця 6-В класу;

Міський конкурс «Відкрий для себе Україну» 6-В клас ІІІ місце;

 Районний конкурс «Пів годинки на цікавинки» 3-Б клас ІІ місце

3.5. Методичні розробки вчителів закладу

Упровадження інноваційно-педагогічних технологій можливе на умовах не лише доступу кожного педагога до інформації з тієї чи іншої проблеми, а й надання можливості навчатися різним формам інноваційних технологій. Педагогічні працівники отримують інформацію щодо змісту освітнього процесу на семінарах, вебінарах (онлайн).

У школі створений інформаційно-методичний центр, який став головною базою педагогічних інновацій, зосередивши усі досягнення педагогів-новаторів. Так учитель початкової школи Грошева О. В. постійно друкує методичні статті у Всеукраїнському науково-методичному журналі «Початкова школа». У 2018 році вийшла стаття педагога «Запаліть вогник дитячих здібностей». У 2019 році у учителі початкової школи Грошева О. В та Грішак М. В. стали співавторами статті «Готуємось до НУШ: співучителювання». Також  у цьому ж році вийшла стаття Грішак М. В. «Особливості впливу педагогічних аспектів мікроклімату на успішну адаптацію першокласників Нової Української Школи». Учитель української мови та літератури Пальчук Л. М. розробила навчальний посібник із теми «Організація самостійної роботи на уроках української мови як засіб формування комунікативної компетентності учнів».

Учитель КЗО «СЗШ №49» ДМР Гоголь О.В. брала участь у створенні онлайн-уроків для школярів міста на каналі Дніпро ТV.

3.6. Участь у конкурсах професійної майстерності

У 2019-2020 навчальному році вчитель початкових класів Грішак Марія Володимирівна брала участь у міському конкурсі «Учитель року» в номінації «Початкова школа», де посіла ІІІ місце.

3.7.  Участь у вебінарах, курсах (онлайн)                 

Edcamp Ukraine – 1                                                                                                

Проєкт «Реформи у сфері енергоефективності в Україні»                       

Методика проведення занять для учнів 5-7 класів «Школярам про сталий розвиток: Енергозбереження» - 4                                                              

Міністерство освіти і науки України (Навчально-науковий інститут непевної освіти Інститут модернізації змісту освіти) – «Перехід до електронного журналу і щоденника. Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання» - 11           

    Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності: партнерський курс «Онлан-сервіси для вчителів» - 7

EDERA

«Біологія: Рослини, гриби та лишайники» - 1

 «Академічна доброчесність» - 1

«Автостопом по біології» - 1

«Права людини в освітньому просторі» - 1

«Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» - 1

«Англійська мова. Морфологія» - 1

PROMETHEUS:

«Медіаграмотність: практичні навички» - 2

«Критичне мислення для освітян» - 7

«Освітні інструменти критичного мислення» - 4

«Медіаграмотність для освітян» - 4

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» - 1

«Навчаймось вчитись: потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» - 1

«4 кроки до здорового харчування» -1

«Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?» - 2

«Наука повсякденного мислення» - 1

«Упровадження інновацій 1 школах» - 1

MCFR

Вихід із карантину: як вивести працівників на робочі місця – 1

Самооцінювання освітніх й управлінських процесів закладу загальної середньої освіти» - 1

«Психологічний антикоронавірус: як налаштуватися на дистанційну роботу, споживати інформацію та опиратися паніці» - 3

«Як підготувати вчителя до сертифікації – 4

«Пожежна безпека у навчальному закладі» - 1

«Підвищуємо кваліфікацію онлайн» - 2

Новачок у ЗДО: завдання психолога» - 1

Як запровадити неповний робочий час та гнучкий режим на підприємстві й для окремих працівників» - 1

«Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» - 1

 Zoom у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи - 1

 «Як психологічно протистояти стресогенності пандемії» - 1

 «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири» - 1

«Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи» - 3

Видавничий дім «Освіта»                                                                        

«Інформатика в 7 класі. Зміст, методи та дієві інструменти навчання» - 1

NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING – 1

MMPPublications Ukraine – 3

DINTERNAL Education ONLINE -2

На Урок

«Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» - 2

«Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів» - 1

«Проєктна діяльність в умовах дистанційного навчання та карантину» - 1

«Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» - 1

«Викладання інформатики під час дистанційного навчання» - 1

«Мотивація до навчання під час карантину» - 1

«Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» - 1

Всеосвіта:

Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотнього зв’язку – 1

«Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного і стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними» - 1

«Діагностика психологічної готовності учнів 4-х класів до переходу в середню школу» - 1

«Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку» - 1

Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна – 2020» - 3

«Як зберегти психологічне здоров’я в умовах соціальної ізоляції» - 2

«Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу» - 4

«Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» - 1

«Розвиток різних видів пам’яті в початкових класах НУШ» - 1

«Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання» - 2

«Організація дистанційного навчання в початковій школі. Види робіт та онлайн-сервіси» - 1

Математична грамотність. PISA-2018».

4. Організація навчального процесу під час карантину

У період з 12.03.2020 по 29.05.2020 у навчальному закладі було запроваджено процес віддаленого навчання, який здійснювався у двох форматах:

● дистанційне навчання;

● онлайн-навчання.

Застосування саме двох форматів взаємодії в межах стосунків: «учитель - учень», «учитель-батьки», «адміністратор – учитель» дозволило максимально ефективно, враховуючи індивідуальні можливості, організувати освітній процес.

Порівняльна таблиця можливостей дистанційного та онлайн-навчання

Дистанційне навчання

Онлайн-навчання («тут і зараз»)

Самостійні заняття за розробленою програмою

Перегляд навчального відео-контенту в онлайн-режимі

Перегляд навчального відео-контенту, навчальних вебінарів в індивідуальному режимі

Проходження онлайн-тестів, обмін файлами

Розв’язування задач

Спілкування в чатах

Консультації в онлайн-чаті

Проходження тестів, навчальні ігри та ін.

Періодична перевірка контрольних і моніторингових робіт

Живе спілкування, можливість потрапити в навчальне середовище

 

Оскільки кількість учителів, що викладають навчальні предмети в початковій школі, значно менша, ніж у старшій, а учні початкової школи не так гарно володіють навичками роботи в різноманітних навчальних сервісах і програмах, учителі-класоводи обирали для роботи ті ресурси, які більш звичні для учнів конкретного класу.

Для навчання учнів 5-11-х класів, з метою запобігання перевантаження учнів, усім учителям було рекомендовано використання в процесі роботи кількох базових ресурсів: Zoom, Video, Communications та Googl Classroom

4.1. Вивчення потреб учителів у методичній та технічній допомозі. Організація та проведення майстер-класів та практичних занять, спрямованих на засвоєння нових навчальних ресурсів

Після визначення потреби вчителів у технічній допомозі 12.03.2020 р. було проведено майстер-класи з вивчення особливостей роботи на обраних ресурсах. Під час карантину особлива увага приділялася питанням збереження здоров’я та запобігання перевантаження учнів в умовах дистанційного та онлайн-навчання, тому складання розкладів занять для учнів стало одним із важливих питань, які потрібно було вирішити в нових умовах. Для цього заняття в онлайн-форматі були сплановані з урахуванням вікових потреб учнів та змісту навчальних програм.

4.2. Визначення основних засобів і каналів комунікації з батьками

Оскільки ще до оголошення карантину в навчальному закладі чітко працювала система комунікації вчителів з батьками у групах  у Viber i Telegram, було досить легко підтримувати двосторонній зв’язок та спільно вирішувати організаційні питання.

4.3. Створення інструкцій та алгоритмів дій для дітей і батьків

Для полегшення переходу на віддалену форму навчання вчителями було створено відео-інструкції щодо роботи в онлайн-режимі та дистанційно. Найбільшої допомоги дорослих, звичайно, потребували учні 1-2-х класів. Ураховуючи цей факт, було проведено додаткові онлайн-консультації з учителями, учнями, батьками з питань дистанційного навчання

у Viber i Telegram групах та соціальній мережі Facebook. Здійснена реєстрація учнів в онлайн-групах.

Googl Classroom

 

 

4.4. Моніторинг та оцінювання навчальних досягнень учнів

Для моніторингу та контролю рівня навчальних досягнень було обрано такі ресурси: «Мій клас», онлайн-контроль в Zoom Video Communications та перевірка письмових робіт, онлайн-перевірка наявності виконаних домашніх завдань. Виконані завдання учні фотографували та відправляли на перевірку вчителю у приватні повідомлення, на електронну пошту чи Viber й отримували зворотній зв’язок та додаткові рекомендації від учителів.

 

Google Form - тестування (старша школа)

Viber-перевірка та оцінювання д/з

 

Google Класс- зворотній зв’язок - коментар учителя

 

4.5. Контроль якості навчального процесу з боку адміністрації навчального закладу

Контроль якості навчального процесу з боку адміністрації навчального закладу забезпечувався завдяки отриманню адміністраторами доступу до матеріалів уроків.

Мета моніторингу та контролю:

● контроль факту проведення уроку;

● контроль навантаження учнів під час онлайн-уроку;

● методична допомога вчителям.

4.6. Аналіз результатів на підставі моніторингу якості освітнього процесу з боку адміністрації та зворотного зв’язку з батьками учнів. Обговорення результатів. Корекція дій

Результати опитування батьків учнів щодо поліпшення окремих аспектів організації навчального процесу під час карантину детально аналізувалися педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та обговорювались. Прийняті рішення та рекомендації будуть утілюватись в освітній процес.

 

5. Звіт проо роботу з інклюзивного навчання 

У 2019-2020 навчальному році в школі на основі Протоколів міського ІРЦ, наказу по школі «Про організацію інклюзивного навчання у 2019-2020 н. р.» з 01 вересня було організовано інклюзивне навчання для  учениці 7 класу Сердюк Анастасії       

Організація роботи в інклюзивних класах                                        

Роботу інклюзивного класу організовано за нормативно-правовими документами, які є чинними в сучасній освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти. Також визначено відповідального за цей напрямок роботи та команду спеціалістів, які працювали з дітьми протягом навчального року:

- заступник директора з НВР – Нечипорук З. П.;

- психолог – Жирова В. Г.;

- логопед-дефектолог Дюкарева Т. І.

Організація інклюзивного навчання в школі здійснюється за наявності медичних документів відповідно до заяв батьків за висновками міського ІРЦ. Навчально-виховний процес у класі з інклюзивним навчанням організовується відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Інформаційні технології є вимогою часу у сфері освіти та необхідністю при запровадженні інклюзивного навчання, адже діти з особливими освітніми потребами відчувають труднощі у процесі навчання. У них мислення та сприйняття інформації відрізняються від інших учнів класу. Таким чином ІКТ дозволять учням з особливими потребами повноцінно включитися в освітній процес.

Уряд надає субвенції з державного бюджету на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. За рахунок цих коштів проводилась оплата праці корекційним педагогам та було придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для цих дітей: настільні ігри, спеціальні дерев’яні фігурки, кубики, конструктори, пазли, лабіринти, карти, мозаїки, магніти, ноутбук, планшет, проєктор.

6.Організація харчування

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства»,  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» в частині організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, постанови Кабінету Міністрів України від  22.11.2004 р. 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011р. 116 «Про затвердження Порядку  надання послуг харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,  спільних наказів Міністерства освіти і науки України  Міністерства охорони здоров’я України та від     15.08.2006 р. 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 р. 265 «Про затвердження методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», розділу 10 «Організація харчування» державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСан Пін 5.5.2.008-01), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 р. 678, з метою організації якісного та повноцінного харчування учнів школи, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у КЗО «СЗШ № 49»ДМР організовано пільгове гаряче харчування для дітей різних категорій:

для дітей із багатодітних родин – 56 учнів;

для дітей під опікою – 4 учні;

для дітей інвалідів – 2 учні;

для малозабезпечених – 0 учнів;

для дітей, батьки яких є учасниками  АТО – 23 учні;

вихованців ГПД – 9 учнів  на 100%

                                13 учнів  на 50%

Усі учні початкової школи харчуються за бюджетний кошт.

Затверджено графік харчування учнів на 2019-2020 н. р.

I перерва      буфет 7-11 класи

II перерва     харчування   1-2  класи

III перерва    харчування   3-4 класи

IV перерва    буфет  5-11 класи

V-VІ перерва буфет 7-11 класів

13.00-13.30 харчування дітей групи продовженого дня.

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи          Скрипник І. А. здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали.

Питання раціонального харчування учнів, результати контролю виносилися на наради при директорові.

Харчування здійснювалося за перспективним  двотижневим  меню, наданим ТОВ «Продрезерв № 5», погодженим  у Держспоживслужбі у Дніпропетровській області.

Заступник директора з НВР Пальчук Л. М. здійснювала постійний контроль за дотриманням перспективного меню, натуральних норм  харчування учнів, технологією приготування страв та ведення відповідної документації

Призначено бракеражну комісію.

Медична сестра школи Василевська Н. В. знімає пробу страв за пів години до видачі їжі, результати вносить до журналу бракеражу готової продукції, контролює безпечність та якість продуктів і продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструє в журналі бракеражу сирих продуктів.

7.  Дотримання вимог охорони праці та профілактики дитячого травматизму

У відповідності до чинного законодавства у КЗО «СЗШ № 49» ДМР створено комісію з питань охорони праці з метою створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу. Комісією з питань охорони праці проведено навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів, оновлено базу інструкцій з ОП та БЖ, організовано проведення всіх відповідних інструктажів для педагогічного колективу, технічного персоналу та учнів, забезпечено проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів та створені відповідні умови для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу, позакласних та позашкільних заходів.

З метою збереження життя та здоров’я дітей, попередження травмування учнів у побуті та під час освітнього процесу, педагогічним колективом та адміністрацією закладу проводиться систематична роботи з питань попередження  дитячого травматизму та виховання поважного ставлення до безпеки людини.

Упродовж 2019-2020 н. р. року у КЗО «СЗШ № 49» ДМР випадки дитячого травматизму зафіксовані не були. Порівняно з минулим навчальним роком значно зменшилась кількість мікротравм, серед яких переважно подряпини та легкі забиття, отримані, як правило, під час перерв.

Питання профілактики дитячого травматизму систематично розглядаються на нарадах при директорові, педагогічних радах та батьківських зборах. Протягом 2019-2020 н. р. року класними керівниками проведені бесіди, виховні години щодо поведінки учнів під час освітнього процесу та в побуті.

Протягом року на уроках із курсу «Основи безпеки життєдіяльності» учні мали змогу відпрацювати практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. У січні відбувся позаплановий День Цивільного Захисту, у рамках якого учні мали змогу відпрацювати порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

Аналіз результатів  проведеної роботи свідчить про те, що в учнів підвищились практичні навички безпечної поведінки під час виконання вправ на уроках фізичного виховання, дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді, обережність у побуті. Але наявність мікротравм свідчить про те, що необхідно й надалі пильнувати та приділяти увагу поведінці учнів під час перерв.

8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю

Педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Класні керівники співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей удома, спілкуються з родиною, підтримують зв’язок через щоденники, проводять батьківські лекторії, збори, анкетування.

Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди, засідання батьківських комітетів, батьківські збори.

Робота зі зверненнями громадян у школі проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

Звернення до керівництва навчального закладу надходять як у письмовій, так і в усній формі та за допомогою телефонного зв’язку. У журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян у 2019-2020 н. р. було зареєстровано зверненя:

{C·       Відрахування та зарахування учнів школи – 18 ;

{C·       Переведення до іншого класу або іншої групи – 5 ;

{C·       Відсутність учнів на заняттях через різні обставини – 24 ;

{C·       Зарахування до списків майбутніх першокласників – 70 ;

{C·       Відрахування або зарахування дітей до групи продовженого дня – 90 ;

{C·       Скарга на вчителя – 1;

{C·       Підтвердження запису в трудовій книжці – 2;

{C·       Конфліктна ситуація серед учнів 3-А класу  - 1;

{C·       На отримання дублікатів – 1 ;

{C·       На перескладання семестрової оцінки – 1 ;

{C·       На призначення на посаду – 2 ;

{C·       На відвідування уроків – 1;

{C·       На отримання  учнівського квитка – 203 ;

·Доповідна вчителя – 9 .

Усі звернення були своєчасно й об’єктивно розглянуті адміністрацією школи та в термін відповідно до чинного законодавства.

9. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

 

Планування діяльності КЗО «СЗШ № 49» ДМР відбувалося на основі діагностування та аналізу вивчення різних проблем, з упровадженням законодавчих та інформативних документів. Стратегічне планування охоплює основні положення та практичні кроки й механізми впровадження концепції розвитку школи. Оперативне та поточне планування допомагають конкретизувати та використати можливі ресурси для найефективнішого досягнення поставленої конкретної мети.

Приміщення КЗО «СЗШ № 49» ДМР збудоване за типовим проєктом. Уведено в експлуатацію у 1962 році. Капітального ремонту не було. Будівля знаходиться неподалік від проїжджої частини дороги, де є огорожа на 50 %.

Заклад має власні будівлі (теплиця, сарай, гараж, тир), які знаходяться в аварійному стані. На сьогодні аварійний гараж за рішенням Дніпровської міської ради списано та знесено його будівлю. Залишається в роботі часткове списання теплиці та оновлення тиру.

У закладі знаходилася власна котельня у підвальному приміщенні будівлі школи. З 01.10.2018 року будівля закладу підключена до найближчої котельні централізованого опалення, що забезпечило безпечне функціонування закладу.

Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, промивання системи опалення, перевірка вентиляційної й каналізаційної систем. Усі роботи проводяться за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. Їдальня, яка має кухню й обідню залу, матеріально забезпечена й відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

У школі є чотири санвузли. Їх санітарний стан відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, але потребує капітального ремонту. У будівлі школи знаходиться понад 235 вікон, із них замінено 175 шт., залишилося оновити 70 шт. Усі приміщення школи – основні й допоміжні – освітлені природним і штучним світлом. Протягом минулого року перший та другий поверхи оновлені сучасними освітлювачами. Також замінено 240 кв. м. покрівлі будівлі закладу.

У 2018 – 2019 н. р. за підтримки Дніпровської міської ради та батьківської громадськості було зроблено та придбано:

За рахунок благодійних коштів:

заміна освітлення першого та другого поверхів LED-лампами;

щорічне фарбування спортивної зали, коридорів, їдальні, туалетів;

оновлення покриття столів в обідній залі;

зроблено поточний ремонт кабінетів праці для хлопців та дівчат;

оновлені два ґанки (центральний та зі сторони шкільного подвір’я) – замінено кахель та збудовано навіс;

замінено профнастіл по периметру школи;

 

 

 

-        За рахунок бюджетних коштів:

водонагрівачі електричні проточні – 4 шт.;

ноутбуки – 2 шт.;

шкільні меблі, приладдя (НУШ)

телефонні апарати – 4 шт.;

вогнегасники – 10 шт.;

поставка питної води (протягом року).

 

  У 2019 – 2020 н. р. за рахунок бюджетних та благодійних коштів було зроблено та придбано:

-        За рахунок бюджетних коштів:

вода питна “Царичанська”;

спортивний та шкільний одяг;

ноутбук Аcer (інклюзія);

меблі для кімнати (інклюзія);

планшет Lenovo (інклюзія);

інтерактивний проєктор (інклюзія);

килимок, гімнастичний мяч, мольберт (інклюзія);

картоплечистка та сковорода електрична;

засіб дезінфікуючий “Люмакс-Хлор”;

частковий ремонт криши;

господарчі товари;

частковий ремонт даху;

крейда;

лампа бактерицидна;

лампа Led;

емаль алкідна;

спортивний інвентар;

гімнастичні мати;

дидактичний матеріал (карти);

офісне приладдя;

демонтаж гаража;

музичне обладнання (бюджет участі на торгах);

будівництво футбольного поля;

ноутбуки 11 шт. (бюджет участі);

дезинфікуючі засоби.

-        За рахунок благодійних коштів:

канцелярські товари;

господарчі товари;

монтаж та оформлення дверей

медикаменти

придбання оцинкованих листів та монтаж

вивіз опалого листя

придбання та монтаж бойлера

матеріали та робота для виготовлення навісу над ґанком

придбання інформаційної дошки

придбання пожежного щита з комплектуючими

придбання матеріалів для ремонту школи

окремі секції огорожі

Активно співпрацює зі школою батьківська громадськість.

У 2018 році батьки звернулися до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради щодо оновлення спортивного майданчика школи. На сьогодні розпочато роботи по встановленню спортивного футбольного поля (універсального).

За пропозицією педагогічного та батьківського колективів у 2019 році школа взяла участь у міському проєкті “Бюджет участі”. Було подано два проєкти:

{C}-        № 441 “Музичне обладнання для актової зали”;

{C}-        № 442 “Обладнання кабінету інформатики”.

За активної підтримки всіх учасників освітнього процесу ці проєкти стали переможцями та здобули фінансування.

У цьому році колектив продовжує брати участь у міському проєкті “Бюджет участі”, подано два проєкти:

{C}-        1-й - три інтерактивні дошки для кабінетів фізики, хімії, біології;

{C}-        2-й – лінгафонний кабінет.

Для підтримки позитивного іміджу школи та створення належних умов для функціонування закладу необхідно вирішити ряд питань, які потребують серйозного фінансування, бо школа 58 років не мала капітального ремонту. 

 

Капітального ремонту потребують шкільна їдальня, сходи лівої та правої сторін приміщення та заміна міжкоридорних дверей та вікон, які за приписом Головного управління держслужби України з надзвичайних ситуацій не відповідають вимогам. Також залишається в планах оновлення навчально-військового комплексу (споруда тиру) за підтримки громадських організацій.

Звичайно, у школі ще багато питань, які потребують вирішення. Але я не зупиняюся на досягнутому та вірю, що разом із педагогічним колективом, із батьківською небайдужою громадськістю, допомогою Департаменту гуманітарної політики та Дніпровської міської ради поступово вони будуть вирішені задля створення багатовимірного освітнього простору.

10. Основні завдання адміністрації на 2020-2021 навчальний рік

Незважаючи на позитивні моменти організації освітнього процесу в        КЗО «СЗШ № 49» ДМР, усе ж зміни в суспільстві, динаміка розвитку освітньої галузі вимагає постійного вирішення проблем, як педагогічним колективом, так і батьківською громадськістю. Тому вважаємо, що в новому навчальному році оптимальними для вирішення будуть наступні завдання:

1. Реалізація державних та регіональних програм щодо розвитку освітньої галузі, підготовка педагогічних кадрів до вирішення завдань реформування освіти в Україні.

2. Упровадження нового державного стандарту загальної середньої освіти на основі компетентнісного підходу. Упроваджувати профільне навчання в старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів старшої школи

3. Своєчасна підготовка матеріально-технічної бази закладу, у зазначені строки, підписання актів готовності закладу до нового навчального року та опалювального сезону.

4. Осучаснення форм і методів освітнього процесу. Посилення ролі національно-патріотичного виховання. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

5. Активне впровадження в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій. Оновлення  технічної бази комп’ютеризації в закладі. Продовження вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

6. Поглиблення взаємодії сім’ї та навчального закладу в організації якісного освітнього процесу.